Các bạn ơi mình đang đọc thử một bộ hồ sơ cổ phần hóa và có một số điểm không hiểu mong được giải thích:

- Phần vốn của nhà nước giảm từ 100% xuống 60%, giá trị thực tế vốn NN tại thời điểm CP hóa là 89, công ty CP mới có vốn điều lệ là 100. Như thế sau khi đấu giá nhà nước có nhận lại một phần vốn không. Tính toán phần này thế nào.

- Cổ đông chiến lược và cán bộ CN viên được mua cổ phiếu theo giá ưu đãi. Sau đó số tiền vênh do thu được từ bán CP ra bên ngoài được dùng một phần để bù cho sự ưu đãi này. Vậy tiền thu được từ đấu giá đưa vào giá trị sổ sách thế nào?

- Có phải công ty cph được miễn giảm thuế sau khi CPH ko

Mong các bạn giải đáp giúp!