Các bác ơi cho tớ hỏi cuốn "The Warren Buffett way" đã được dịch sang tiếng Việt chưa nhỉ? Tiếng Anh thì kém mà lại lười đọc nữa! [IMG]images/vietstock/smilies/teeth.gif[/IMG]