Các bạn cho mình hỏi:
nếu muốn trở thành nhà môi giới chúng khoán cần có những chứng chỉ gì
Hiện tại mình đang phấn đâu để trở thành 1 nhà môi giới chuyên nghiệp, giờ đang ở số 0. Nếu chăm chỉ 1 chút + ko kém thông minh lắm thì mình có thể trở thành broker sau mấy năm?
:bigmouth:
Thanks!

View more random threads: