Các bạn ơi việc các công ty trả một phần cổ tức bằng cổ phiếu có được coi như stock split không nhỉ. Ảnh hưởng của việc này đến giá cả cổ phiếu thế nào. Mình thì biết rằng khi có stock split nhìn chung giá CP tăng. Stock spit không làm thay đổi tài sản của công ty nhưng nó cho biết là công ty có những dự án đầu tư hiệu quả nên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. Hơn nữa các công ty thường có xu hướng giữ nguyên tỷ lệ chi trả cổ tức trong các năm. Việc thực hiện stock split dẫn đến tổng số tiền chi trả cổ tức nhiều hơn vào năm tới nghĩa là công ty đang làm ăn có lãi. Những nhận định này có đúng cho thị trường VN không??? các bạn cho ý kiến nhé

Nhân tiện bạn nào biết cho mình hỏi tỷ lệ chia cổ tức của ACB mấy năm nay thế nào. Mình chỉ cập nhật đến 2002
1999: 12% tiền + 20% CP
2000 2001: 12% tiền
2002: 12% tiền + 18% cổ phiêu
2003 - 2004 - 2005 ?????

Cảm ơn nhiều!