Bạn nào biết nói giùm mình nguyên tắc đấu giá cổ phiếu trong các đợt phát hành gần đây là thế nào vậy? cách xác định giá và số lượng thế nào?
Một câu hỏi nữa là mệnh giá các cổ phiếu lúc phát hành hay cổ phần hóa (thường là 10000) có phải là book value ở thời điểm phát hành không?
Mình cảm ơn trước nhiều nhá.