Các bác ai biết sử dụng Metastock thì chỉ bảo cho em với. Bác nào vào xem nhớ reply lại giùm em một phát để cho topic này nó sống cái. Không lại bị xóa mất.
Em biết ơn nhiều lắm lắm.