Cac bac oi, em moi tap tanh ve chung khoan, vay hoc o đâu cho hiệu quả vậy?

Thanks cac bac!