Chào các bác, em muốn tìm chỗ (trên mạng) có lưu trữ thông tin về hoạt động và tình hình tài chính (đặc biệt là 3 loại báo cáo tài chính) của các doanh nghiệp hiện đã niêm yết và doanh nghiệp đang được giao dịch trên thị trường OTC. Đọc thông tin trên VCBS thấy không đầy đủ và nhiều khi lộn xộn quá, không biết có ở đâu cung cấp thông tin tốt hơn không ạ?