Có ACE nào hay tổ chức buổi offline hok vậy, cho em theo với [IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]