Chiến lược đầu tư/đầu cơ hiện nay của ace như thế nào? Có thể chia sẽ để em học hỏi ko [IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG][IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]