do vina.bull tổ chức trước đây, có đủ tài liệu và ghi âm, các bác tham khảo [IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]