các bác cho em hỏi vs .theo em được biết thì .CHỈ SỐ DÒNG TIỀN HOẠT ĐỘNG=DÒNG TIỀN THUẦN TỪ HDKD-CHI PHÍ VỐN.
-em muốn hỏi ở công thức trên thì chi phí vốn ở đây là là chi phí vốn thực của DN phải bỏ tiền mặt ra đúng k.và muốn xem phần chi phí thực này thi xem ở đâu trên bộ BCTC vậy?[IMG]images/smilies/mad.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/p.gif[/IMG]([IMG]images/smilies/frown.gif[/IMG]