các bác thấy chart vậy múc được chưa [IMG]images/vietstock/smilies/busted_cop.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/busted_cop.gif[/IMG]
chartvn.com/do-thi/mo-hinh/hop-darvas/ndn.html