Vừa rối giảng viên mình có yêu cầu làm báo cáo, đè là lập một doanh mục đầu tư của các công ty trên sàn chứng khoán, trong đó yêu cầu có RỦI RO, ĐỘ LỆCH VÀ PHƯƠNG SAI của công ty.
Mình lên vietstock tìm thì không thấy 3 tiêu chí đó.
Các bạn cho mình hỏi làm sao để có thông tin về 3 tiêu chí trên ?