CTCP XNK Thủy Sản An Giang (HOSE: AGF) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2013 với bất ngờ lỗ gần 17 tỷ đồng sau 12 năm niêm yết trên sàn (05/2002).

Cụ thể, trong quý 4/2013, AGF ghi nhận doanh thu thuần đạt 825 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng nhiều nhất là doanh thu bán cá xuất khẩu (đạt 605 tỷ đồng). Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng đến 37%, ở mức 735 tỷ đồng đã làm cho lãi gộp của AGF trong kỳ giảm 10% và đạt hơn 89 tỷ đồng.
Xem bài viết: http://vietstock.vn/2014/02/agf-lo-q...737-333436.htm