Mình muốn lấy chỉ số EPS năm 2014 để đối chiếu thì lấy ở đâu được nhỉ[IMG]images/smilies/wink.gif[/IMG]