SSM-chậm thanh toán cổ tức [hốt nhất] đã mua rất nhiều nguyên liệu giá rẻ nhất 2010 do đó LN quý 3;4 sẽ tăng mạnh hơn rất nhiều so với cùng kỳ và rồi sóng lại vô cùng lớn 7x cũ sẽ thêm 3x nữn đấy