<font face="Arial"> http://************/News/2010/9/6/140...1-ty-dong.aspx

Công ty Cổ phần Công trình 6 (MCK: CT6[IMG]http://************/ESImages/info.gif[/IMG]) đã công bố báo cáo tài chính bán niên hợp nhất đầu năm 2010. Theo đó,doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 108,69 tỷ đồng, tăng 28,99 tỷ đồng, tương đương tăng 36,38% so với cùng kỳ năm 2009.


<font face="Arial">Mặc dù giá vốn hàng bán chiếm tới 91,83 tỷ đồng tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ song, lợi nhuận gộp chỉ giảm nhẹ ở mức 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chỉ tiêu doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính biến động tăng không đáng kể tương ứng chỉ ở mức 224,08 triệu đồng và 392 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng đã giảm mạnh lên tới 77,73% (1,79 tỷ đồng) nhưng sự gia tăng về chi phí quản lý doanh nghiệp với 17,51% (511 triệu đồng) đã kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xuống mức 4,13 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ với 670 triệu đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2010, công ty thu về 4,68 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 3,51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.Riêng quý 2/2010 lợi nhuận sau thuế đạt 2,78 tỷ đồng, giảm 240 triệu đồng so với quý 2/2009.

Tính đến ngày 30/06/2010, tổng nguồn vốn của công ty đạt 220,12 tỷ đồng.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 là 745đ/cp.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ số P/E đạt 9,56x. Trong khi đó, cũng chỉ tiêu này trung bình ngành đạt 11x.

Tại thời điểm 9h55 phút phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu CT6[IMG]http://************/ESImages/info.gif[/IMG] đang được giao dịch ở mức giá 20.200đ/cp, với khối lượng giao dịch 7.900 đơn vị.
</font></font>