Quất Mạnh Vào lên truyền hình cổ vũ cho PNs nhưng e rằng là sẽ không ăn thua vì các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà không ủng hộ TSC như DJ xuống, chốt lời, SSI SBS chưa ăn được tý nào đang doạ rồ bà con chạy.

TSC lực bất tòng tâm đành buông PNS>[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG] và kịch hay sẽ đến là chính SSI SBS sẽ làm tập 2 PNs.

PNs năm nay chắc chắn có tập 2 rồi tập 3 đơn giản chỉ vì bọn Lông lá đã mua ròng liên tiếp 27 phiên gần nhất với gần 3000 tỷ( đấy là chỉ tính những phiên gần đây nhất) các loại BCs vây các CTCK cũng như BB không điên gì oánh lên BCs năm nay, chắc như đinh đóng cột về điều này, để bọn Lông xả vỡ đầu

Ai cũng biết năm nay Vn index không lên mạnh được, có lẽ chỉ số này cũng chỉ lên giỏi lắm được 650 điểm, vậy nếu chơi BCs thì năm nay chúng ta sẽ chẳng được bao nhiêu lợi nhuận.

Các BCs năm nay phát hành thêm CP quá nhiều, pha loãng quá nhiều, trong khi các dự án cho số vốn tăng lên lại không làm vừa lòng các NDT.

Trong khi năm nay, năm sau cuộc đại khủng hoảng, sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu công ty. Các TCT và tập đoàn sẽ phải cơ cấu lại toàn bộ trong khi các công ty có vốn hoá nhỏ , Pns, sẽ như rồng gặp mây bay vút lên trời xanh. Cơ hội làm giàu cực lớn cho ai chọn đúng mã PNs sau vài năm nữa sẽ là BCs.

Vài lời khách quan, không Pr mã riêng nào cả, ai tin cũng được không tin cũng được.