Đây là file Excel phân tích và định giá theo phương pháp đầu tư giá trị. Mình muốn lập một nhóm trao đổi chia sẽ việt hóa để cùng nhau sử dụng.
Liên hệ qua Skype ngovanvuong2112 để nhận file