Tôi xin post lên đây BV của các cty trên Hostc dựa trên báo cáo quý 4 để các bác cùng tham khảo. Những cty có BV cao sẽ có nhiều khả năng phát hành cp thưởng(điển hình như sắp tới là AGF,SAV,HAP,NKD..)