Các bạn có ý kiến gì không ?

Lợi nhuận kém hơn năm ngoái, lại là lợi nhuận trước thuế mà chỉ có 170 tỉ, trong khi năm ngoái lợi nhuận sau thuế đã là 200 tỉ. Tính ra PE cực cao trên 35.

Hiện nay một lượng cổ phần cực lớn trên 20 triệu là cổ phiếu thưởng đang CHƯA ĐƯỢC LƯU HÀNH. Có nhiều động thái đang bị gìm bán ra để nâng giá. Chỉ cần sau khi lượng cổ phiếu kia đượtc tung ra thì sẽ thấy nó rớt thê thảm.

Mọi người cẩn thận, đc thì nhảy tàu, còn không thì đừng mua.

Chúc các bạn ăn tết vui vẻ

Ai có nhận định khác ?