Phải nói sự phát triển thần kỳ của tập đoàn FLC làm tôi kính phục. Trong lịch sử của các tỷ phú thế giới không phải không có mặt trái, nhưng FLC đã đem lại bộ mặt mới đẹp đẽ tầm cỡ cho bao nhiêu tỉnh thành với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, công ăn việc làm, nộp thuế, phục vụ cho quá trình cổ phần hóa.....
Năm nay là năm phát triển thần kỳ vươn lên của tập đoàn FLC.
Hãy đừng bỏ lỡ cơ hội : FLC, HAI, KLF....