CTCP Đầu Tư Tổng Hợp Hà Nội (HNX: SHN) giải trình việc cổ phiếu tăng trần 10 phiên liên tiếp.

http://vietstock.vn/2014/01/shn-giai...830-326726.htm