Trước đây mình có học lớp PTKT bên Vietstock. Mình có một câu hỏi nhỏ về đường SMA rất mong nhận được sự giúp đỡ của Minh.

Trong Metastock mình không thể tạo lập được đường SMA một cách chính xác, vì khi so với các đường SMA trong bài viết của Minh thì đường SMA của mình nó cứ dựng ngược lên kỳ lắm. Đã có lần mình được Minh hướng dẫn thay đổi thông số gì đó khi thành lập đường SMA, nhưng bây giờ không thể nhớ là thay đổi thông số nào, thay đổi như thế nào. Vậy nhờ Minh chỉ giúp mình làm cách nào để thành lập được đường SMA một cách chính xác.

<font face="Arial">Anh gặp phải một trường hợp mà rất nhiều người mới sử dụng Metastock đã gặp phải. Cụ thể là khi anh them SMA vào chung với đồ thị giá thì sẽ bị trường hợp như thế này (ở đây lấy ví dụ là SMA 200):</font>

<font color="navy"><font face="Arial">
</font>

<font face="Arial">Muốn sửa lại khá đơn giản:</font></font>

<font color="navy"><font face="Arial">Thứ nhất anh chuột phải vào đường SMA và chọn Scaling
</font>

<font face="Arial">
</font></font>
<font color="navy"><font face="Arial">
</font>

<font face="Arial">Thứ hai chọn Merge with scale on right</font></font>

<font color="navy"><font face="Arial">
</font>

<font face="Arial">Cuối cùng chọn OK và anh có kết quả như hình dưới</font></font>

<font color="navy"><font face="Arial">
</font></font>