Có những cổ phiếu với khả năng bảo toàn vốn cao mà nếu mua chúng bạn sẽ thấy an tâm ngay cả trong trường hợp công ty phá sản.
Cổ phiếu dạng này có đặc điểm là thị giá của chúng thấp hơn cả vốn lưu động ròng.
Vốn lưu động ròng = Tài sản ngắn hạn - nợ phải trả
Nếu thị giá < vốn lưu động ròng có nghĩa là phần tài sản dài hạn trong bảng CĐKT coi như cho không.

Cổ phiếu xin giới thiệu ở đây là mã EBS. Lấy báo cáo tài chính Q1/2013 để tính toán bạn có thể tính được vốn lưu động ròng của nó tương ứng với giá trị mỗi cổ phiếu vào khoảng 11.000 đ với các số liệu sau:

Tài sản ngắn hạn: 135,78 tỷ đồng
Tài sản dài hạn: 9,27 tỷ đồng
Nợ phải trả: 19,87 tỷ đồng
Vốn điều lệ: ~112 tỷ đồng (tương đương 11,2 triệu cổ phiếu lưu hành)
Số lượng cổ phiếu quỹ khoảng 600.000 cổ phiếu

Thị giá hiện tại của EBS vào khoảng 8.000 đ/cổ phiếu, thấp hơn 27,3% so với giá trị thực của nó.
Vì vậy, bạn có thể mua EBS ở mức giá này mà không hề sợ thua lỗ. Nó sẽ tăng lên mức 11.000-12.000 đ mà thôi.

Xem thêm tại chung khoan truc tuyen