Tôi xin phép được phím với các bác một em hàng ngon giá rẻ, trong diện CP hot hot, thuộc dòng họ nhà PV: Đó là PGT.
Em PGT này sắp sửa chia cổ tức bằng tiền 5% và bằng CP 5%. Với giá 11.9 như hiện nay mà năm 2009 lãi hơn 5 tỷ thì em nó quá rẻ so với mặt bằng chung của thị trường. Hơn nữa em nó thuộc họ nhà dầu khí nên giá lại càng bèo. Cứ so em nó với mấy em năm 2009 và Q1/2010 lỗ nặng như PDC, VMG, SRA, TLT, TLC thì sẽ biết ngay giá trị củ em nó.
Hơn nữa khi dòng họ nhà PV đang trong xu hướng lên mạnh thì em nó không có lý do gì để ngừng tăng được.