Tại sao? YBC trần 6 hôm liên tiếp rồi, có mỏ vàng, mỏ đá trắng tinh khiết. Không biết có gia hay ko nhỉ?