Mức giá hiện tại: 6,400
Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là giá đang nằm trong vùng chống đỡ rất mạnh (vùng đáy cũ của khủng hoảng). Mặt khác, giá cũng gần như đi ngang trong những phiên giao dịch gần đây
Các chỉ số dao động cũng đã bị đẩy xuống mức gần như thấp nhất trong lịch sử và đang dịch chuyển dần lên phía trên.
Khuyến nghị: Vùng mua ngắn hạn cũng như tích luỹ trung hạn là 17,500 – 20,000. Cắt lỗ tại mức 17,500.