Các anh chị cho e hỏi với. trước kia e là con của thành viên hội đồng quản trị nhưng hiện đã thôi giữ chức thành viên nhưng vẫn làm phó giám đốc công ty. liệu e thực hiện việc mua bán chứng khoán có phải khai báo không