Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1

 2. #2
  imported_thanhcong.vingroup.88 Guest
  Hôm trước đến họp hơi muộn, nên chỉ nghe mọi người nói lại là cực tốt. Bạn cứ đợi nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ nhé[:P]

 3. #3
  imported_castorplux Guest
  Các bác ơi, bác nào đi họp kể chuyệnđi. Em mới chơi CK, chọn mua đúng LTC nhưngđợi mãi không biết kết quả họp thế nào, đang sốt ruột quá [IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]

 4. #4
  imported_castorplux Guest
  Kết quả họp đại hội cổ đông rất tốt
  bác ạ.
  Tăng vốn từ 7 tỷ lên 25 tỷ . Đợt 1 theo tỷ lệ 1-1 . Đợt hai mua theo tỷ lê
  3-2.

  Tổng kết 2 đợt là 1 -2,3 .

  Như vậy nếu có 100 cổ phiếu thì sau khi mua ưu đãi sẽ được 330 cổ phiếu.  Phương
  án hoạt động kinh doanh 2007 - 2008 công ty có hàng loạt các dự án kinh kinh
  doanh lớn.

  Tăng vốn từ 7 lên 15 tỷ để tăng vốn lưu động và đầu tư cho một số dự án
  liên doanh góp vốn của công ty

  Tăng vốn từ 15 tỷ lên 25 tỷ để phục vụ cho nhà máy cáp quang và trạm BTS cho
  thuê.


  Dự án cáp quang cần 37,7 tỷ

  Dự án 100 Trạm BTS cho
  thuê cần 47,6 tỷ

  Tổng cộng vốn cần cho 2 dự án này là 85 tỷ.

  Đợt hai tăng được 1000.000 cổ phiếu thu được 25 tỷ vậy còn thiếu 60 tỷ.  Vậy khả năng tăng vốn đợt 3 là rất cao. khi khoản tiền còn thiếu là rất
  lớn 60 tỷ cho đầu tư dài hạn.  Vậy mua LTC tại thời điểm này sẽ được hưởng rất nhiều đợt tăng vốn.  Sau khi tăng vốn thì EPS của LTC có được đảm bảo ko.

  Công ty đang có mức tăng trưởng cao trong
  năm 2006.

  Năm 2006 LTC chưa được giảm thuế.

  Năm 2007,2008 được giảm thuế 50%

  Công ty đầu tư vào hàng loạt các dự án dự kiến đem lại lợi nhuận cao

  Nhà máy sản xuất cáp quang . Nhà máy cáp quang nằm trong khu công
  nghiệp được giảm thuế 5 năm. Đầu ra thì yên tâm vì công ty trực tiếp thi
  công nhiều công trình.

  100 Trạm BTS cho thuê  Với những căn cứ trên thì sau khi tăng vốn EPS của LTC hoàn toàn đảm bảo và có
  thể tăng cao.

 5. #5
  pvu1989a Guest
  [quote user="nemo19"]Kết quả họp đại hội cổ đông rất tốt
  bác ạ.
  Tăng vốn từ 7 tỷ lên 25 tỷ . Đợt 1 theo tỷ lệ 1-1 . Đợt hai mua theo tỷ lê
  3-2.

  Tổng kết 2 đợt là 1 -2,3 .

  Như vậy nếu có 100 cổ phiếu thì sau khi mua ưu đãi sẽ được 330 cổ phiếu.  Phương
  án hoạt động kinh doanh 2007 - 2008 công ty có hàng loạt các dự án kinh kinh
  doanh lớn.

  Tăng vốn từ 7 lên 15 tỷ để tăng vốn lưu động và đầu tư cho một số dự án
  liên doanh góp vốn của công ty

  Tăng vốn từ 15 tỷ lên 25 tỷ để phục vụ cho nhà máy cáp quang và trạm BTS cho
  thuê.


  Dự án cáp quang cần 37,7 tỷ

  Dự án 100 Trạm BTS cho
  thuê cần 47,6 tỷ

  Tổng cộng vốn cần cho 2 dự án này là 85 tỷ.

  Đợt hai tăng được 1000.000 cổ phiếu thu được 25 tỷ vậy còn thiếu 60 tỷ.  Vậy khả năng tăng vốn đợt 3 là rất cao. khi khoản tiền còn thiếu là rất
  lớn 60 tỷ cho đầu tư dài hạn.  Vậy mua LTC tại thời điểm này sẽ được hưởng rất nhiều đợt tăng vốn.  Sau khi tăng vốn thì EPS của LTC có được đảm bảo ko.

  Công ty đang có mức tăng trưởng cao trong
  năm 2006.

  Năm 2006 LTC chưa được giảm thuế.

  Năm 2007,2008 được giảm thuế 50%

  Công ty đầu tư vào hàng loạt các dự án dự kiến đem lại lợi nhuận cao

  Nhà máy sản xuất cáp quang . Nhà máy cáp quang nằm trong khu công
  nghiệp được giảm thuế 5 năm. Đầu ra thì yên tâm vì công ty trực tiếp thi
  công nhiều công trình.

  100 Trạm BTS cho thuê  Với những căn cứ trên thì sau khi tăng vốn EPS của LTC hoàn toàn đảm bảo và có
  thể tăng cao.

  [/quote]

  Hôm nay tôi chính thức lên tàu LTC. Khó khăn lắm mới mua được vé của chú này. Chúc mừng các cổ đông LTC ăn no ngủ kĩ mà lại có nhiều tiền. Thông tin tăng vốn và quyền mua cổ phiếu ưu đãi quá tốt. Ai nhanh tay thì múc vào đi kẻo muộn

 6. #6
  imported_chautuanpro91 Guest
  [quote user="nemo19"]Kết quả họp đại hội cổ đông rất tốt
  bác ạ.
  Tăng vốn từ 7 tỷ lên 25 tỷ . Đợt 1 theo tỷ lệ 1-1 . Đợt hai mua theo tỷ lê
  3-2.

  Tổng kết 2 đợt là 1 -2,3 .

  Như vậy nếu có 100 cổ phiếu thì sau khi mua ưu đãi sẽ được 330 cổ phiếu.  Phương
  án hoạt động kinh doanh 2007 - 2008 công ty có hàng loạt các dự án kinh kinh
  doanh lớn.

  Tăng vốn từ 7 lên 15 tỷ để tăng vốn lưu động và đầu tư cho một số dự án
  liên doanh góp vốn của công ty

  Tăng vốn từ 15 tỷ lên 25 tỷ để phục vụ cho nhà máy cáp quang và trạm BTS cho
  thuê.


  Dự án cáp quang cần 37,7 tỷ

  Dự án 100 Trạm BTS cho
  thuê cần 47,6 tỷ

  Tổng cộng vốn cần cho 2 dự án này là 85 tỷ.

  Đợt hai tăng được 1000.000 cổ phiếu thu được 25 tỷ vậy còn thiếu 60 tỷ.  Vậy khả năng tăng vốn đợt 3 là rất cao. khi khoản tiền còn thiếu là rất
  lớn 60 tỷ cho đầu tư dài hạn.  Vậy mua LTC tại thời điểm này sẽ được hưởng rất nhiều đợt tăng vốn.  Sau khi tăng vốn thì EPS của LTC có được đảm bảo ko.

  Công ty đang có mức tăng trưởng cao trong
  năm 2006.

  Năm 2006 LTC chưa được giảm thuế.

  Năm 2007,2008 được giảm thuế 50%

  Công ty đầu tư vào hàng loạt các dự án dự kiến đem lại lợi nhuận cao

  Nhà máy sản xuất cáp quang . Nhà máy cáp quang nằm trong khu công
  nghiệp được giảm thuế 5 năm. Đầu ra thì yên tâm vì công ty trực tiếp thi
  công nhiều công trình.

  100 Trạm BTS cho thuê  Với những căn cứ trên thì sau khi tăng vốn EPS của LTC hoàn toàn đảm bảo và có
  thể tăng cao.

  [/quote]

  Hôm nay tôi chính thức lên tàu LTC. Khó khăn lắm mới mua được vé của chú này. Chúc mừng các cổ đông LTC ăn no ngủ kĩ mà lại có nhiều tiền. Thông tin tăng vốn và quyền mua cổ phiếu ưu đãi quá tốt. Ai nhanh tay thì múc vào đi kẻo muộn

 7. #7
  imported_chautuanpro91 Guest
  [quote user="nemo19"]Kết quả họp đại hội cổ đông rất tốt
  bác ạ.
  Tăng vốn từ 7 tỷ lên 25 tỷ . Đợt 1 theo tỷ lệ 1-1 . Đợt hai mua theo tỷ lê
  3-2.

  Tổng kết 2 đợt là 1 -2,3 .

  Như vậy nếu có 100 cổ phiếu thì sau khi mua ưu đãi sẽ được 330 cổ phiếu.  Phương
  án hoạt động kinh doanh 2007 - 2008 công ty có hàng loạt các dự án kinh kinh
  doanh lớn.

  Tăng vốn từ 7 lên 15 tỷ để tăng vốn lưu động và đầu tư cho một số dự án
  liên doanh góp vốn của công ty

  Tăng vốn từ 15 tỷ lên 25 tỷ để phục vụ cho nhà máy cáp quang và trạm BTS cho
  thuê.


  Dự án cáp quang cần 37,7 tỷ

  Dự án 100 Trạm BTS cho
  thuê cần 47,6 tỷ

  Tổng cộng vốn cần cho 2 dự án này là 85 tỷ.

  Đợt hai tăng được 1000.000 cổ phiếu thu được 25 tỷ vậy còn thiếu 60 tỷ.  Vậy khả năng tăng vốn đợt 3 là rất cao. khi khoản tiền còn thiếu là rất
  lớn 60 tỷ cho đầu tư dài hạn.  Vậy mua LTC tại thời điểm này sẽ được hưởng rất nhiều đợt tăng vốn.  Sau khi tăng vốn thì EPS của LTC có được đảm bảo ko.

  Công ty đang có mức tăng trưởng cao trong
  năm 2006.

  Năm 2006 LTC chưa được giảm thuế.

  Năm 2007,2008 được giảm thuế 50%

  Công ty đầu tư vào hàng loạt các dự án dự kiến đem lại lợi nhuận cao

  Nhà máy sản xuất cáp quang . Nhà máy cáp quang nằm trong khu công
  nghiệp được giảm thuế 5 năm. Đầu ra thì yên tâm vì công ty trực tiếp thi
  công nhiều công trình.

  100 Trạm BTS cho thuê  Với những căn cứ trên thì sau khi tăng vốn EPS của LTC hoàn toàn đảm bảo và có
  thể tăng cao.

  [/quote]

  Hôm nay tôi chính thức lên tàu LTC. Khó khăn lắm mới mua được vé của chú này. Chúc mừng các cổ đông LTC ăn no ngủ kĩ mà lại có nhiều tiền. Thông tin tăng vốn và quyền mua cổ phiếu ưu đãi quá tốt. Ai nhanh tay thì múc vào đi kẻo muộn


 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •