Em rẩt mù mờ về khoản chứng khoán này, em cũng đã tham gia nhưng những kiến thức cơ bản chưa đáp ứng hết được thị trường hiện nay, nên cho em hỏi có ở đâu dạy lớp cơ bản về chứng khoán không ạ