Cho hỏi mã chứng khoán TIS bao giờ đc giao dịch vậy ? Giao dịch ở đâu ?
Thấy bảo 19-3 lên sàn, 24-3 giao dịch, vậy sao vẫn chưa thấy mã trên sàn upcom
[IMG]images/smilies/cool.gif[/IMG]