1) ưu thế thị truờng[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]
- tính thanh khỏan cao ( T+0: giao dịch mua bán ngay tức thì, tiền vào tài khỏan ngay lập tức, rút tiền và nộp tiền chỉ trong 5 phút).
- thời gian họat động 24/5, tính linh động cao (vào ra thị truờng bất cứ lúc nào bạn muốn).
- có nhiều sản phẩm để đầu tư ( vàng, bạc, dầu, ngọai tệ, cafe ….).
- giao dịch bằng phần mền có độ chính xác cao.
- Lợi nhuận 2 chiều (tăng và giảm: tăng khả năng sinh lợi nhuận).
- Không bị làm giá, mọi su huớng đều theo cung và cầu của thế giới.
- Khả năng kiểm sóat rủi ro cao.
- Được tham vấn thuờng xuyên 24/5.
2) download phần mền và huớng dẫn sử dụng:[IMG]images/vietstock/smilies/115.gif[/IMG]
Phần mền: http://www.vietthang-gfx.com/downloa...e/mt4setup.exe
Hướng dẫn: http://vietthang-gfx.com/download/pp...ungphanmem.pdf
3) cách làm việc: [IMG]images/vietstock/smilies/omg.gif[/IMG]
- gói đầu tư thấp nhất là 1000 usd, mở tài khỏan không tốn phí.
- nếu bạn muốn tư vấn hoặc mở tài khỏan xin vui lòng lien hệ:
Email: blue_richerphan@yahoo.com
ĐT: 0128 9908 523 Richer_Thanh Tùng
Yahoo: Blue_richerphan
- nếu bạn muốn đuợc tham vấn hãy gửi cho tôi thông tin sao:
số tài khỏan và pass investor khi bạn tạo tài khỏan demo trong phần mền hoặc tài khỏan đầu tư chính thức.
*lưu ý pass investor là pass chỉ xem, không ảnh huởng gì đến tài khỏan của bạn.
[IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG][IMG]images/vietstock/smilies/jump.gif[/IMG]