Chào các bạn, ĐQ đang có plan nghiên cứu về vai trò và tác động của ĐTCK đối với người dân VN hiện nay từ 15/12-31/12/07.

Đây là bản điều tra online, kính mong các bạn nam nữ, bạn bè và gia đình; những nhà đầu tư kinh nghiệm như Nhàquê, Kuckay, Perochan, LMEC, CR, ĐT... bớt chút thời gian điền ý kiến của mình, hoặc đánh đấu vào những lựa chọn của bạn gửi lại tại topic hoặc PM cho Q xin.

Trân trọng cảm ơn.Nghiên cứu vai trò và tác động của đầu tư CK đối với
người dân Việt [/b]Nam[/b] hiện nay.[/b]1. Giới tính: [/i] +Nam+Nữ

2. Độ tuối:[/i] + Trên
42 tuổi+ Dưới 42
tuổi

3. Bạn đã tham gia TTCK từ:[/i] + Trong
khoảng 1 năm+ Khoảng
2 năm+ ≥ 3 năm

4. Bạn thường vào những trang web nào sau?[/i]+ Vietstock: + Thời gian: - it hơn 3h/ ngày- nhiều
hơn 3h/ngày+ Mật độ: - ít hơn 3 ngày/ tuần- nhiều
hơn 3 ngày/tuần+ Vinase: + Thời gian: - it hơn 3h/ ngày- nhiều
hơn 3h/ngày+ Mật độ: - ít hơn 3 ngày/ tuần- nhiều
hơn 3 ngày/tuần+ Vietcurrency: + Thời gian: - it hơn 3h/ ngày- nhiều
hơn 3h/ngày+ Mật độ: - ít hơn 3 ngày/ tuần- nhiều
hơn 3 ngày/tuần+ Phantíchcophieu: + Thời gian: -
it hơn 3h/ ngày- nhiều
hơn 3h/ngày+ Mật độ: - ít hơn 3 ngày/ tuần- nhiều
hơn 3 ngày/tuần+ Khác (nếu có thể kính mong
bạn ghi rõ trang web):+ Thời gian: -
it hơn 3h/ ngày- nhiều
hơn 3h/ngày+ Mật độ: - ít hơn 3 ngày/ tuần- nhiều
hơn 3 ngày/tuần

5. Chứng khoán là kênh như thế nào đối với bạn:[/i]+ Kênh kiếm tiền chính+ Kênh kiếm tiền thêm

6. Trong đầu tư chứng khoán bạn có xem các báo cáo:[/i]+ Báo cáo PTCB: - có-
không+ Báo cáo PTKT: - có-
không7. Theo bạn mức độ ảnh hưởng của nhân tố sau đối với quyết
định đầu tư của các nhà đầu tư chứng khoán:[/i]+ảnh hưởng của phân tích cơ
bản:- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều+ảnh hưởng của phân tích kỹ
thuật:- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều+ ảnh hưởng của đám đông- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều


8. Mức độ ảnh hưởng của nhân tố sau đối với quyết định
đầu tư chứng khoán của bạn?[/i]+ảnh hưởng của phân tích cơ
bản:- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều+ảnh hưởng của phân tích kỹ
thuật:- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều+ ảnh hưởng của đám đông- Khá lớn - Lớn - Trung bình - Không nhiều


9. Khi đọc các báo cáo sẽ cho bạn cảm giác nào khi đầu
tư?[/i]+ Đọc báo cáo PTCB bạn sẽ: - Thêm tin tưởng khi đầu tư- Củng cố
quyết định đầu tư- Ý kiến
khác của bạn?

+ Đọc báo cáo PTKT bạn sẽ: - Thêm tin tưởng khi đầu tư- Củng cố
quyết định đầu tư- Ý kiến
khác của bạn?

10. Theo bạn TTCK Thế Giới có ảnh hưởng đến TTCK Việt [/i]Nam[/i] hiện nay
không?[/i]- nhiều- ít- chưa
nhiều

11. Theo bạn TTCK Việt [/i]Nam[/i] sẽ phát
triển mạnh sau:[/i]+ 1 năm+ 2 năm+ 3 năm+ hơn 3
năm nữa.

12. Bạn có ý kiến đóng góp gì đối sự phát triển của
TTCK VN không? (nếu có, xin ghi ý kiến)[/i]Cảm ơn bạn.