VNINDEX ngày mai. Và các cổ phiếu nào làm sáng bừng thị trường. Các bạn cùng suy tính và dự đoán nhé.