[table]

|

Nếu có 1 vấn đề muôn thưở chưa rõ ràng đối với người giao dịch thì đó là “xu hướng”. Tùy thuộc vào người bạn hỏi, bạn sẽ có câu trả lời khác nhau. Cho
dù câu trả lời của họ thế nào bạn cũng đừng lo lắng, thật sai lầm nếu
bạn tin là có 1 câu trả lời chính xác về cách thức giao dịch. Sai lầm
trong việc nhận dạng 1 xu hướng sẽ làm giảm sự thành công đáng kể.Điều đầu tiên để bắt đầu là
việc bạn nhận ra khung thời gian thích hợp để quyết định giao dịch.
Đối với tôi chỉ có 3 sự lựa chọn đó là dựa vào các đồ thị mỗi 60 phút,
mỗi 4 giờ hoặc các đồ thị hằng ngày, đây là 3 khung thời gian tốt nhất
bạn nên theo để giao dịch. Tuy nhiên, đa số những người giao dịch dựa
vào đồ thị 60 phút. Vì vậy, đến lúc đó hãy xem xét nó thật đơn giản.
Tôi sẽ không quyết định trong những khung thời gian mà có sự không rõ
ràng.

Nhìn vào đồ thị sau, điều gì xảy ra với xu hướng ?
[img]http://www.vinase.com/images/stories/trend1.gif" alt=" " height="0" width="0">

Xu hướng hiện tại của vùng tô màu vàng là gì?

Hãy thêm thông tin cho đồ thị này

[img]http://www.maxi-forex.com/images/addin/trend2.gif" alt="">

Đây là điểm then chốt khi thị trường bắt đầu thay đổi, đường trung bình dốc lên, và đó cũng là 1 xu hướng.

Bằng
cách thêm 1 đường dịch chuyển trung bình (MA), người ta có thể phân
tích xu hướng “hiện hành” tốt hơn. Hãy nhớ rằng, bạn không nên quá quan
tâm đến những diễn biến nhiều giờ trước nhưng bạn cần quan tâm đến
những gì xảy ra cách đây từ 4 đến 6 giờ.

Nếu không có đường dịch chuyển trung bình, gần như không thể nhận diện đúng xu hướng thị trường.

Hãy xem 1 ví dụ khác

[img]http://www.vinase.com/images/stories/trend3.gif" alt=" ">Xu hướng ở đây là gì?[img]http://www.vinase.com/images/stories/trend4.gif" alt=" ">

[i]