Em đang Nghiên cứu chứng khoán nhưng chưa hiểu nhiều cho lém.
Em đến công ty chứng khoán để giao dịch mua chứng khoán của 1 công ty em lệnh mua rồi xong cứ ôm đấy ko bán thi sẽ thế nào..có thể để mãi đc ko.hay có giới hạn.
VD:em mua 100cp của VTC nhưng em cứ để đấy..1tháng,2 tháng..vv... có vấn đề gì ko?
Chưa hiểu nhiều lên hỏi hơi ngố ..Cấm cười