Em mới tìm hiểu về thị trường chứng khoán nhưng biết ít nơi cung cấp, cập nhật thông tin về chứng khoán; ACE ai biết thì share cho em cũng như share cho ACE mới tìm hiểu nhé. Cám ơn các bác.
Em mới chỉ biết có trang Vietstock, và trang này:
http://www.thongtinthuongmaivietnam....CatalogID=1530