Hiện đang có 70.000 cổ phiếu sabeco muốn bán với giá 84000. Ai có nhu cầu nghiêm túc liên hệ số 0914481674