Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long.
 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
 • Tên tiếng Anh: Songda11-ThangLong Joint Stock Company
 • Địa chỉ trụ sở chính: BT03, Vị trí 24, Dự án khu đô thị Xuân La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
 • Điện thoại: (04) 22463212
 • Fax: (04) 33554511
 • Địa chỉ website: www.selco.com.vn
 • Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng
 • Vốn điều lệ thực góp: 50.000.000.000 đồng
 • Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 5.000.000 cổ phiếu
 • Cơ cấu sở hữu: Cổ đông trong nước: 100%, cổ đông nước ngoài: 0%.
 • Ngành nghề kinh doanh: Xây lắp đường dây tải điện; Xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi; Dịch vụ quản lý, vận hành, phân phối điện năng; Xây dựng các khu đô thị, nhà cao tầng và chung cư.

Đây là công ty con của Sông Đà 11 (SJE) đang NY trên HNX và Sông Đà Thăng Long (STL). Nơi bác Dương và bác Trí Dũng gửi gắm nhiều niềm tin.