các bạn nào tham gia thì lh mình đã có 3 bạn tham gia roi bên này:http://forum.vietstock.vn/threads/37...-thuat-level-1