Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Satoshi Guest
  Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA


  Tên giao dịch: ICA Biotechnological - Pharmaceutical Joint Stock Company


  Tên viết tắt : ICA


  Vốn điều lệ tính đến tháng 12/2008:116.500.000.000 đồng


  Lịch sử hình thành:


  Công ty được thành lập ban đầu theo Giấy phép thành lập số 002/GP/TLDN ngày 20 tháng 12 năm 1999 do Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore cấp. Tiếp đó, vào ngày 06 tháng 04 năm 2000 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4602000034 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương. Công ty được chấp thuận thời gian hoạt động là 45 năm kể từ ngày cấp giấy phép này.


  Ngày 05 tháng 05 năm 2003: Đổi tên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm ICA Pharmaceuticals theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/05/2003.


  Ngày 29 tháng 03 năm 2007: Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4603000328 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 29 tháng 03 năm 2007 với vốn điều lệ là 68.880.000.000 đồng.


  Ngày 23 tháng 08 năm 2007: Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0113019223 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 23 tháng 08 năm 2007.


  Ngày23 tháng7 năm 2007 Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 116.500.000.000 đồng theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần thứ 2 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 28 tháng 09 năm 2007

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2018
  Bài viết
  0
  NGHỊ QUYẾT


  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008


  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

  Căn cứ:
  • - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

   - Điều lệ Công ty cổ phần Công nghệ sinh học – Dược phẩm ICA.

   - Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 ngày 28 tháng 06 năm 2008.  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA

  QUYẾT NGHỊ

  Điều 1
  : Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2007 và kế hoạch kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

  ĐVT: ngàn đồng

  Điều 2
  : Thông qua báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam và kế hoạch tài chính năm 2008, với các chỉ tiêu sau:  ĐVT: ngàn đồng

  Điều 3
  : Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2007 và kế hoạch năm 2008, cụ thể như sau:


  ĐVT: Đồng
  ICA Biotechnological & Pharmaceutical  Đại hội đồng cổ đông quyết định dùng lợi nhuận còn lại của năm 2007, số tiền là 1.226.882.280 đồng để bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh của Công ty năm 2008.


  Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Định hướng phát triển Công ty đến năm 2010 với các chỉ tiêu như sau:


  ĐVT: ngàn đồng

  Điều 5: Bầu các ông/bà có tên sau đây vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2013:

  • 1. Ông Bùi Ngọc Dũng
   2. Ông Lê Bá Thọ
   3. Ông Lê Khương Hùng  Điều 6: Phê chuẩn đề xuất của HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2008.


  Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (do điều kiện thời gian, giá cả) thì HĐQT được phép chọn tiếp một trong các công ty trong danh sách dưới đây :

  • 1. Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC)
   2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.  Điều 7: Chấp thuận cho Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc năm 2008 cho đến khi Đại hội có quyết định khác.


  Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.


  TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2008


  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


  CHỦ TỊCH HĐQT


  NGÔ VĂN TOÀN


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Bán cổ phiếu CTCP Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA
  Bởi imported_Edison-opto-denled trong diễn đàn Thị trường OTC
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-06-2017, 10:16 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-02-2016, 09:55 AM
 3. ICA CTCP Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA
  Bởi imported_kieudienk trong diễn đàn Thị trường OTC
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-01-2012, 05:22 AM
 4. Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 09-09-2010, 12:06 PM
 5. ICA hòn đá to trong ngành dược phẩm ?
  Bởi imported_chuu189 trong diễn đàn Thị trường OTC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-06-2007, 10:49 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •