Hai công ty này sẽ tiến hành đấu giá vào ngày 8 và 9 tháng 11 tới. Hoạt động rất hiệu quả trong lĩnh vực đầy tiềm năng thiết nghĩ nhà đầu tư nên để tâm đến. Sẽ post số liệu sau cho các bác tham khảo.