Công ty cổ phần khoa học sản xuất mỏ : vốn điều lệ 25.000.000.000 sắp tăng vốn lên 50 tỷ. Cổ tức 2006 chia 26% bằng tiền mặt ( đã chia rồi).


Công ty Cổ phần Khoa học sản xuất Mỏ sẽ là đại lý phân phối duy nhất cho tập đoàn Terex tại Việt Nam. Dự kiến trong năm nay, công ty sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam từ 25-30 xe loại 60-90 tấn với tổng giá trị là 17-20 triệu USD. Việc này sẽ tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp nặng trong đó có các doanh nghiệp khai thác khoáng sản phát triển lớn mạnh hơn. Các bác cùng cho các cao kiến về thằng này nhé. Thanks!!