Có ai muốn đẩy OTC kiếm ít xiền đợi mấy hôm nữa VNI xuống đáy
để mua vào, có cổ phiếu của Rượu và Cồn Hà Nội (HALICO ở 94 Lò Đúc) thì
ới em nhé.
Tự nhiên có người muốn uống rượu giải sầu nên mua. [img]../emoticons/emotion-5.gif" alt="Wink[/img]
Số lượng đợt gom đầu tiên: 50.000 cổ phần
Nếu giá hợp lý, down cùng VNI thì sẽ mua thêm không hạn chế!!! [img]../emoticons/emotion-4.gif" alt="Stick out tongue">