Có pác nào có thông tin về thằng này thì pót lên dùm em với, em ôm
thằng này từ hồi đấu giá tời giờ nhưng không có một tí thông tin nào về
nó cả? về chia thưởng hay là thông tin có lên sàn hay kết quả kinh
doanh của nó.....