Kính mời các bác,
Có người chào bán cái này, nhưng ít nghe nhắc tới nên không rõ lắm, còn đang do dự...

- Liệu năm nay "nó" có lên sàn nổi không vậy ta?
- Liệu có được 9x trong năm nay không, đặng tui còn đầu cơ?
- Có chuyện "TTP là liên doanh j j đó với STB" không nhỉ? STB chiếm bâo nhiêu % trong TTP?

Nghe hấp dẫn quá có nên đầu tư không, các bác cho chút ý kiến đi