16-7-2013 (VF) — Trong việc chuyển nhượng cổ phiếu bị hủy niêm yết, điều khó khăn nhất đối với các nhà đầu tư là tìm được người mua cổ phiếu bị hủy đó, chứ không phải là cơ chế chuyển nhượng. Bởi theo luật Chứng khoán 2006 đã quy định, việc chuyển quyền sở hữu đối với các loại chứng khoán đã đăng ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ được thực hiện qua VSD khi bên bán tìm được bên mua với điều kiện, khi ký hợp đồng lưu ký chứng khoán, DN đã có ủy quyền việc chuyển nhượng cổ phiếu cho VSD. Trường hợp DN không có ủy quyền chuyển nhượng cổ phiếu cho VSD, cổ đông của DN cần đốc thúc lãnh đạo DN phải thực thi nghiêm túc quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của những người đã góp vốn vào công ty.

Theo Quyết định số 56/2013/QĐ-UBCK, việc chuyển quyền sở hữu được VSD thực hiện căn cứ theo hợp đồng được ký kết giữa VSD và công ty đại chúng, trong đó có quy định cụ thể về việc công ty đại chúng ủy quyền cho VSD thực hiện chuyển quyền sở hữu với chứng khoán đã đăng ký. VSD chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán đối với các trường hợp mà bên chuyển quyền sở hữu là cổ đông có tên trên sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do VSD quản lý, căn cứ trên đề nghị của cổ đông và xác nhận của thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản.

Cũng theo Quy định này, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư sẽ nhận được quyết định cho phép chuyển nhượng cổ phiếu từ VSD hay không.

Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông tại DN, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã yêu cầu các DN bị hủy niêm yết chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM để nhà đầu tư có thể tiếp tục giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng thực hiện yêu cầu này.