mấy ngày nay ,Cp MLG xuống giá,mà giao dịch lại kém quá..Các cao thủ trong vietstoc xin cho ý kiến đề các FAN cùa MLG biết với..Xin cảm ơn